Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և զարգացում

Պրոսերվիս-Լ - Մարդկային ռեսուրսների կառավարման խորհրդատվական ընկերություն

Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարում (ՄՌԿ)/ Անձնակազմի Կառավարում


ՊրոՍերվիս-Լ ընկերությունն առաջարկում է ՄՌ/անձնակազմի կառավարման խնդիրներին առնչվող խորհրդատվություն, համակարգի մշակում և ներդրում: Մեր մասնագետները Ձեր համար կմշակեն ընթացակարգեր, որոնք կարգավորում են տվյալ աշխատողի տեղի, դերի, կատարած աշխատանքի, արդյունքների, մասնագիտական աճի, առաջխաղացման հետ կապված հարցերը, մասնավորապես կատարողականի գնահատումը, աշխատողների մոտիվացիայի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները, աշխատավարձի սանդղակը և այլն:
ՊրոՍերվիս-Լ ընկերությունն առաջարկում է նաև լուծումներ, երբ ընկերությունում արդեն առկա ՄՌ կառավարման տեխնոլոգիաները ունեն լրամշակման կամ շտկման կարիք:

Համակարգի արդյունավետ գործունեությունն ապահովելու համար մեր մասնագետները կանցկացնեն համապատասխան խորհրդատվություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև՝ ուսուցողական և վերապատրաստման դասընթացներ հետևյալ թեմաներով՝

    © 2017-2019 Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Պրոսերվիս-Լ» ՍՊԸ-ին: Կայքի ձևավորում՝ SHS