Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և զարգացում

Պրոսերվիս-Լ - Մարդկային ռեսուրսների կառավարման խորհրդատվական ընկերություն

Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարում (ՄՌԿ) ավտոմատացված համակարգ


ՊրոՍերվիս-Լ ընկերության մասնագետները կարող են ուսումնասիրել Ձեր կազմակերպության ՄՌԿ գործառույթներն ու մեխանիզմները և առաջարկել լուծումներ ՄՌԿ գործընթացների օպտիմալացման, ՄՌԿ ընդունված ընթացակարգերի համապատասխանեցման, իսկ որոշ դեպքերում նաև՝ ավտոմատացման ուղղությամբ: Բոլոր այն դեպքերում, երբ մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում անհրաժեշտ կամ ցանկալի կլինի ավտոմատացման տարբերակը, մենք կարող ենք մշակել դրա իրականացման համար չափորոշիչներ հետևյալ կերպ՝

    © 2017-2019 Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Պրոսերվիս-Լ» ՍՊԸ-ին: Կայքի ձևավորում՝ SHS