Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և զարգացում

Պրոսերվիս-Լ - Մարդկային ռեսուրսների կառավարման խորհրդատվական ընկերություն

Ընդհանուր կառավարման հմտություններ


Դասընթացի նպատակն է կատարելագործել ՄՌ կառավարիչների, ինչպես նաև ՄՌ գործառույթներ իրականացնող պաշտոնյաների, կամ, ընկերությունում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց կառավարման համար անհրաժեշտ գիտելիքներն ու հմտությունները: Արդյունքում կբարելավվի անձնակազմի կառավարման որակը՝ ապահովելով աշխատանքի արդյունավետության բարձր մակարդակ և մոտիվացիայի բարձրացում: Դասընթացը մասնավորապես ներառում է հետևյալ թեմաները`

    © 2017-2019 Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Պրոսերվիս-Լ» ՍՊԸ-ին: Կայքի ձևավորում՝ SHS