Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և զարգացում

Պրոսերվիս-Լ - Մարդկային ռեսուրսների կառավարման խորհրդատվական ընկերություն

Վաճառելու հմտություններ


Դասընթացի նպատակն է կատարելագործել սպասարկման և առևտրի ոլորտների աշխատողների վաճառելու և ծառայություն մատուցելու ունակություններն ու հմտությունները: Այն ընդգրկում է այնպիսի տարրերի ուսուցում, որոնք էական դեր են կատարում հաճախորդների կարիքները հասկանալու և գնումներ կատարելու նրանց ցանկությունը ձեռք բերելու համար:

    © 2017-2019 Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Պրոսերվիս-Լ» ՍՊԸ-ին: Կայքի ձևավորում՝ SHS